W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

KEPEZ ELEKTRİK T.A.Ş.

FacebookPinterestPaylaş / Yer imi

Kepez Elektriğe ait fotoğraflar için TIKLAYIN.

KEPEZ I HİDROELEKTRİK SANTRALI

Kepez Elektrik T.A.Ş.’nin enerji üretip, satmasına Bakanlar Kurulunun 23.08.1955 tarih ve 4/5743 sayılı kararı ile izin verilmiş olup, verilen bu karara dayanılarak 01.11.1955 tarihinde tasdik edilen esas mukavelesine göre 237 ortağın iştirakı ve 10 milyon sermaye ile kurulmuştur. Sermaye yapısı şirketin gelişmesine paralel olarak artmış 1992 Aralık ayında ödenmiş sermayesi 100 Milyar TL’sına ortak sayısı da 8.000’e ulaşmıştır.

Kepez Elektrik T.A.Ş.’nin üretim kapasitesi

1961 yılında 26,4 MW kurulu gücündeki Kepez I HES ile başlayan gücü 1986 yılında 6 MW gücünde Kepez II HES’in de devreye girmesi ile 32,4 MW’a, 1987 yılında 48 MW gücündeki Manavgat HES’in ve 1993 Aralık ayında da 47,2 MW gücündeki Karacaören II HES’in de devreye girmesi 127,6 MW kurulu enerji ihtiyacını karşılamak için yoğun çalışmalar içindedir. Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bölgesindeki 13 enerji santralının fizibilite çalışmalarında bulunmak üzere müracaatta bulunmuş olup, bunlardan Beşkonak projesinin fizibilite çalışmasını yapması için gerekli izinler alınmıştır. Beşkonak I, (2x20MW) Beşkonak II (2x60MW) kurulu güçte olarak inşaa edilecek olup barajların yapımına 1994 yılı içersinde başlanacaktır.

Kepez Elektrik T.A.Ş. 127,6 MW kurulu gücü ve yılda ürettiği             350 MİLYON kWh enerjiyle bölgesindeki enerji talebinin %25’ini karşılamaktadır. Amacı ise bölgesinin tüm enerji ihtiyacını kendi üretimi ile karşılamaktır.

Şirket; üretim tesislerinde üretilen enerjiyi 178 km 154 KV’luk, 12 km 66 kV’luk ve 1.048 km 31,5 kV’luk hatlardan oluşan toplam 1.238 km enerji nakil hatları ve toplam kurulu gücü 374 MVA’ya ulaşan 10 trafo merkezi ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır.

KEPEZ I HİDROELEKTRİK SANTRALI GENEL KARAKTERİSTİKLERİ

SANTRAL                                          YÜKLEME HAVUZU DENGE

BACASI VE CEBRİ BORU

Kurulu Gücü              3×8.8 MW                  Beton Tünel Uzunluğu         653 m.

Net Düşü                    162 m.                        Beton Tünel Çapı                  2,5 m.

Ünite Sayısı                3 Adet                        Denge Bacası Tipi                  Betonarme

Türbin Tipi                 Düşey eksenli            Denge Bacası Yüksaekliği     47,55 m.

Generatör Tipi           Düşey Eksenli            Denge Bacası Çapı                5 m./12 m.

Nominal hızı              750 d/d                      Cebri Boru  Uzunluğu                       758 m.

Yıllık Üretim               160 GWh                    Cebri Boru Çapı                    240 m./2,25 m.

KEPEZ I HİDROELEKTRİK SANTRALI

Kepez I Hidroelektrik Santralı 1955 yılında çok maksatlı bir proje olarak Etibank Genel Müdürlüğü tarafından ele alınmıştır. Varsak ovasını sulama gayesi ile Antalya’nın 25 km batısında bulunan Kırkgözler kaynaklarından bir isale kanalı ile getirilen suyun güzergahında 170 m düşüşün olması, ucuz enerji ile bir ferrocrom fabrikasının kurulabileceği düşüncesi KepezI Hidroelektrik Santralı projesini gündeme getirmiştir.Bu tesisler Etibank önderliğinde kurulan Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santralleri T.A.Ş. tarafından finanse edilmiş ve inşaata fiilen 1956 yılında başlanmış 01 ocak 1962 yılında işletmeye alınmıştır.

18 m3/s  kapasiteli ve 19,5 km uzunluğundaki isale kanalı, 1984 yılında şev çalışmaları ile 45 m3/s’ye yükseltilmiştir.

Yükleme havuzundan sonra 653,71 m uzunluğunda ve 2,50 m iç çapındaki betonarme cebri boru, 47,55 m betonarme denge bacasına ve denge bacasından itibaren 758 m uzunluğundaki 2,40/2,25 m çapındaki çelik cebri boru ile 162 m’den düşülerek 26,4 MW kurulu gücünde tesis edilen ve yılda 180 GWh enerji üreten Kepez I Hidroelektrik Santralının mailiyeti 25 milyon dolardır.

KEPEZ II HİDROELEKTRİK SANTRALI

Kepez II hidroelektrik Santralı; Kaynağı Kırkgözler olan mevcut Kepez I Hidroelektrik Santralını besleyen kanal üzerinde Kepezbaşı mevkiinde tesis edilmiştir.

Kepez I H.E.S. iletim kanalı üzerinde tesis edilen bir su alma yapısı ile 460 metre uzunluğunda yükleme havuzunda 292 kotuna yükseltilen su 12 m düşürülerek toplam 6 MW kurulu güçte 2 üniteli Kepez II Santralında yıllık ortalama 21 milyon kWh enerji üretim kapasitesi ile eski kanalda mevcut olan potansiyel değerlendirilmektedir.

Kırkgöz kaynaklarının ıslah çalışmaları ile kaynak verimliliğinin artırılabilme imkanı da düşünülerek projelendirilen Kepez II H.E.S. kuyruksuyunun 880 m’lik boşaltım kanalı ile Kepez I yükleme havuzuna iletim sağlanmıştır.

16 Temmuz 1984 tarihinde inşaat işlerinin ihalesi yapılan Kepez II H.E.S. Mayıs 1986’da işletmeye alınmıştır. Kepez II Hidroelektrik Santralının maliyeti 4 milyon dolardır.

KEPEZ II HİDROELEKTRİK SANTRALI GENEL KARAKTERİSTİKLERİ

SANTRAL

Kurulu gücü                 2×3 MW

Net düşü                      12 m

Ünite sayısı                  2 Adet

Türbin tipi                    (S tipi) Kaplan

Türbin devir dayısı      300 d/d

Hız yükselticisi             300/1000 d/d

Generatör tipi              Yatay eksenli

Ünite max debisi         25 m3/s

Yıllık üretim                 21 GWh

İLETİM KANALI

Tipi                               Betonarme kapl. Trapez açık kanal

Uzunluğu                     60 m

Max debi                      50 m3/s

YÜKLEME HAVUZU

Uzunluğu                     460 m

Max su kotu                 292.00 m

BOŞALTIM KANALI

Tipi                               Betonarme kapl. Trapez açık kanal

Uzunluğu                     880 m

Max debi                      50 m3/s

KARACAÖREN II BARAJI VE HES

Karacaören II Barajı ve Hidroelektrik Santralı Aksu ırmağı üzerinde inşa edilmiştir.

Esas amacı elektrik enerjisi üretmek olan tesis asıl görevi taşkın koruma ve sulama olan Karacaören I Barajının bu tür hizmetlerine yardımcı olmaktır. Ayrıca enerji tüneli çıkışından alınacak branşmanla Antalya ilinin içme suyu ihtiyacının karşılanması sağlanacaktır.

Baraj beton kemer ağırlıklı olarak inşa edilmiş olup buradan alınan su 4 km uzunlukta bir cebri tünel ve 410 metre uzunluktaki açık cebri boru ile santrale ulaşmaktadır. 2×23,6 MW kurulu güçteki bu santral yılda 206 milyon kWh enerji üretmektedir. Karacaören II Baraj ve Hiroelektrik Santralının yapımına Kasım 1988 yılında başlanmış olup, Aralık 1993’de üretime başlanmıştır. Karacaören II Baraj ve Hidroelektrik Santralının maliyeti 70 milyon dolardır.

KARACAÖREN II BARAJ HİDROELEKTRİK SANTRALI GENEL KARAKTERİSTİKLERİ

SANTRAL                                                                        BARAJ

Kurulu gücü                 2×23,6 MW                           Tipi                      Beton ağırlık

Net düşü                      101,95 m                               Talgev kotu        145.00 m

Ünite sayısı                  2 Adet                                    Kret kotu            55 m

Türbin tipi                    Düşey eksenli KAPLAN         Beton hacmi       120.000 m3

Generatör tipi              Düşey eksenli

Nominal hızı                375 d/d

Ünite debisi                 26,80 m3/s

Yıllık üretim                 206 GWh

ENERJİ TÜNELİ VE CEBRİ BORU                               DERİVASYON TÜNELİ

Enerji tüneli sayısı       1 Adet                                    Sayısı         1 Adet

Enerji tüneli tipi           Basınçlı Atnalı                       Tipi             Dairesel

Enerji tüneli çapı         4,40 m                                   Çapı           6,30 m

Beton enerji tüneli      3.780 m                                 Debisi        486 m3/s

Çelik enerji tüneli        132 m                                    BATARDOLAR

Deşarj tüneli                437 m                                    Memba kret kotu

Cebri boru sayısı          1 Adet                                                       162.00 m

Cebri boru çapı            4.00/2.00 m                          Mansap kret kotu

Cebri boru uzunluğu   410 m                                                       155 m

DOLUSAVAK                                                               BARAJ GÖLÜ

Yeri                               Beton baraj üzeri                  Drenaj alanı

Tipi                               Radyal kapak                                           5.496  km2

Kapak sayısı                 3 Adet                                    Yıllık ortalama akım

Kapak ebatları             (9,80×18,75)m                      Depolama hacmi

Kret kotu                      170.00 m                                                 32hm3

Dolusavak debisi         4.495 m3/s                                     Max su kotu

188.00 m

OYMAPINAR (MANAVGAT) BARAJI VE HES

Manavgat ırmağı üzerinde kurulan Oymapınar (Manavgat) Barajı ve Hidroelektrik Santralının inşasına 10 Şubat 1984 tarihinde başlanmış ve Kasım 1987 tarihinde tamamlanmıştır. Oymapınar (Manavgat) Barajının amacı; memba tarafında bulunan Oymapınar barajında puant enerji üretimi sırasında salınacak fazla suları, ırmak yatağına yatak kapasitesini aşmayacak şekilde düzenlemek, Oymapınar Barajının devrede olmadığı saatlerde sulama, turizm, balıkçılık ve sağlık gereksinimlerini karşılayacak asgari su seviyesini sağlamaktır.

Toprak dolgu olarak inşa edilen gövdesi ve beton su alma yapısı ile yılda 220 Milyon kWh enerji üreten Oymapınar (Manavgat) Barajı ve HES’in toplam maliyeti 50 milyon dolardır.

OYMAPINAR (MANAVGAT) BARAJI VE HES GENEL KARAKTERİSTİKLERİ

SANTRAL                                                                    BARAJ

Kurulu gücü                 2×24 MW                     Tipi                      Toprak dolgu

Net düşü                      20,80 m                       Talgev kotu        6.00 m

Ünite sayısı                  2 Adet                          Kret kotu            35.00 m

Türbin tipi                    Düşey (KAPLAN)          Kret uzunluğu     360.00 m

Generatör tipi              Düşey eksenli              Dolgu hacmi       1.200.000 m3

Nominal hızı                150 d/d

Ünite debisi                 115 m3/s

Yıllık üretim                 220 GWh

DOLUSAVAK VE DERİVASYON                                 BARAJ GÖLÜ

Yeri                               Sol sahilde                   Drenaj alanı                 843 km2

Tipi                               Radyal kapak               Yıllık ort akım              4.702 hm3

Kapak sayısı                 3 Adet                          Depolama hacmi         88,23 hm3

Kapak ebatları             18,10×9,50 m              Aktif hacim                  72,63 hm3

Kret kotu                      15.00 m                       Max su kotu                 32,30 m

Kapasitesi                     4.000 m3/s                            Min su kotu                 20.00 m